AktualnościHALO MORĄG

Remont drogi Boguchwały – Wilnowo – utrudnienia

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie informuje, że w dniach od 6 do 7 maja  2020 r. (środa – czwartek) w związku „Remontem drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały – Wilnowo” droga powiatowa Nr 1199N na odcinku Boguchwały  – Wilnowo zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu konieczne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu drogowego podczas układania nawierzchni bitumicznej całą szerokością jezdni.

Dla zapewnienia komunikacji został wyznaczony objazd przez miejscowość Tątławki, gdzie ruch pojazdów będzie odbywał się jednokierunkowo, przy ręcznym kierowaniu ruchem. Prosimy o dostosowanie się do aktualnie prowadzonej zmiany organizacji ruchu na terenie budowy i maksymalne ograniczenie przemieszczania się pojazdami w tym obszarze, a jeżeli nie jest to możliwe o korzystanie z wyznaczonego objazdu, zgodnie z załączonym schematem tymczasowej organizacji ruchu.

Za wynikłe utrudnienia oraz uciążliwość wynikającą z prowadzonych robót przepraszamy.

Objazd drogi 1199N Boguchwały Wilnowo 6-7.05.2020 r.

(PZD Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!