Warmia i Mazury

Ruszyła rejestracja podmiotów turystycznych do programu Polski Bon Turystyczny

Przedsiębiorcy już mogą rejestrować się do programu Polski Bon Turystyczny w platformie PUE ZUS. Program jest formą wsparcia dla krajowej branży turystycznej oraz dla polskich rodzin. Do rejestracji mogą przystąpić przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski. Dobre wiadomości także dla rodzin. Za tydzień – po północy z 31 lipca na 1 sierpnia – ruszy możliwość aktywacji bonów w PUE ZUS.

Aby dołączyć do programu, należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, mogą za pośrednictwem PUE ZUS złożyć „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”(PBT), dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Oświadczenie PBT można przekazać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem PUE ZUS. Oświadczenie jest dostępne w roli [Ogólny], w menu bocznym, w zakładce [Podmiot turystyczny].

Osoba, która złoży oświadczenie zostanie managerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. W roli [Ogólny], w zakładce [Podmiot Turystyczny] [Lista podmiotów turystycznych] manager może dodać kolejnych managerów do obsługi podmiotu turystycznego.

Aktualnie manager ma również możliwość:

zmiany danych podmiotu turystycznego,

złożenia rezygnacji z udziału w programie,

ponownej rejestracji podmiotu turystycznego po rezygnacji,

dodania lub usunięcia recepcjonisty czyli osoby obsługującej płatności bonem.

Ważne

Osoba, która ma pełnić rolę managera musi mieć swój profil na PUE ZUS (sprawdź, jak to zrobić).

Osoba, która ma pełnić rolę recepcjonisty musi mieć swój profil na PUE ZUS (sprawdź, jak to zrobić).

POT opublikuje listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!