Trzy filmy fabularne i cztery dokumentalne

Minął termin składania wniosków na wspieranie produkcji filmowej w ramach 5. konkursu prowadzonego przez Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy.

Udział w tej edycji przedsięwzięcia zgłosiło siedmiu producentów. Wśród aplikujących jest trzech twórców filmów fabularnych w tym jeden debiutant i czterech filmów dokumentalnych. Jeden z filmów fabularnych to koprodukcja międzynarodowa (polsko-włoska).

Złożone wnioski obecnie zostaną poddane ocenie formalnej. Weryfikacja dokumentów zakończy się najpóźniej 30 września 2020 roku. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca będzie miał siedem dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia na ich usunięcie. Nie wykonanie tego w terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

Wnioski spełniające wymogi formalne zostaną przekazane następnie ekspertom do oceny merytorycznej. Ich nazwiska zostaną opublikowane dopiero po zakończeniu oceny.

Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do 30 listopada 2020 roku.

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy został powołany do życia z początkiem 2017 roku przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Jego zadaniem jest przyciąganie produkcji filmowych do regionu m.in. poprzez dofinansowanie najciekawszych propozycji twórców.

(wwim)