Warmia i Mazury

Ruszyła druga edycja zielonych staży

Stażyści zostali zrekrutowani na obszarach swoich województw spośród osób bezrobotnych i zagrożonych na rynku pracy. Głównym celem pracy wykonywanej przez stażystów jest wsparcie regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w działaniach związanych z ochroną środowiska, w tym zachęcanie mieszkańców do aktywności na rzecz ochrony przyrody.

Przed rozpoczęciem pracy stażyści zostali przeszkoleni z zagadnień dotyczących prawnej ochrony przyrody oraz zapoznali się z kompetencjami regionalnych dyrekcji ochrony środowiska podczas szkolenia, które odbyło się w Czosnowie k. Warszawy w dniach od 19 do 25 lipca br.
Staże odbywają się w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska w Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie oraz we Wrocławiu.
Projekt LIFE15 GIE/PL/000758 Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody jest finansowany ze środków Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!