Warmia i Mazury

Samorząd stawia na infrastrukturę sportową

Zarząd województwa ogłasza konkurs „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 roku”.

Ideą inicjatywy, której wnioskodawcami mogą być gminy i powiaty z Warmii i Mazur, jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie i zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców województwa.

Środki przeznaczone są na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 700 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 50 tys. zł. Każda gmina oraz powiat może złożyć jeden wniosek i ma na to czas do 16 kwietnia 2021 roku

Sytuacja epidemiologiczna wymusiła wprowadzenie szeregu wytycznych, uwzględniających kwestie bezpieczeństwa także podczas uprawiania wszelkiej aktywności fizycznejtłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.Mamy jednak wszyscy nadzieję, że w niedługim czasie nasze obiekty ponownie będą tętnić sportowym życiem. Jest to już trzecia edycja konkursu, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki dobrej współpracy lokalnych samorządów z samorządem województwa w każdym zakątku naszego województwa pojawia się nowoczesna sportowa infrastruktura. Korzystają z niej nie tylko profesjonaliści, ale również młodzież, która chce trenować w jak najlepszych warunkach. Jako gospodarz województwa kibicuję wszystkim, którym się chce być zdrowym, aktywnym, zaangażowanym w jakąkolwiek dziedzinę sportu. Stąd właśnie nasz pomysł na małe granty, które przeznaczone są na unowocześnienie obiektów.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:

– Uchwała

– Regulamin konkursu

– Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór wniosku

– Załącznik nr 2 do regulaminu – wzór umowy

– Załącznik nr 3 do regulaminu – sprawozdanie

– Załącznik nr 4 do regulaminu – aktualizacja

– Załącznik nr 5 do regulaminu – oświadczenie VAT

– Załącznik nr 6 do regulaminu – kwestionariusz oceny formalnej wniosku

– Załącznik nr 7 do regulaminu – karta oceny merytorycznej wniosku

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!