Warmia i Mazury

Samorządy otrzymały pieniądze na inwestycje

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wyszły już przelewy do wszystkich samorządów z województwa (gmin i powiatów) w ramach pierwszej puli środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

To w sumie ponad 223 mln zł. z ogólnopolskiej puli 6 mld zł.

Łączne zestawienie wsparcia w podziale na powiaty:

Powiat/Miasto Dofinansowanie
Bartoszycki Ponad 10 mln zł
Braniewski Ponad 6,5 mln zł
Działdowski Ponad 11,7 mln zł
Miasto Elbląg Ponad 5,8 mln zł
Elbląski Prawie 6 mln zł
Ełcki Ponad 15 mln zł
Giżycki Ponad 11 mln zł
Gołdapski Ponad 6 mln zł
Iławski Ponad 15 mln zł
Kętrzyński Ponad 10 mln zł
Lidzbarski Ponad 7 mln zł
Mrągowski Ponad 9,5 mln zł
Nidzicki Ponad 7,7 mln zł
Nowomiejski Ponad 7,4 mln zł
Olecki Ponad 6,1 mln zł
Miasto Olsztyn Ponad 20,5 mln zł
Olsztyński Ponad 26 mln zł
Ostródzki Ponad 12 mln zł
Piski Ponad 10 mln zł
Szczycieński Ponad 9,3 mln zł
Węgorzewski Ponad 3,5 mln zł

Do 30 września br. trwa drugi nabór wniosków o dofinansowanie z tego programu.

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!