Warmia i Mazury

Sprawdź swoje dane zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego

Przedsiębiorco, chcesz sprawdzić swoje dane? Jesteś zarządzającym w firmie? Możesz sprawdzić aktualności swoich danych poprzez wniosek EPUAP! Jedynym warunkiem jest posiadanie konta na profilu zaufanym. Usługa jest bezpłatna i możliwa wyłącznie poprzez wniosek internetowy. 

Komunikat Wydziału Licencji, Biura ds. Transportu Międzynarodowego

Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

W związku z powyższym przewoźnik drogowy nie może posiadać jednocześnie zarówno:

wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego , jak też

wypisów z licencji wspólnotowej na te same pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Przypominamy, że wypis z licencji wspólnotowej uprawnia do wykonywania transportu za granicą, jak i na terenie Polski. Przed złożeniem wniosku o udzielenie wypisu z licencji wspólnotowej przewoźnik powinien zwrócić wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na określone pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Wypisy z zezwolenia należy zwrócić do właściwego organu, który je wydał.

Od 1 października 2021 r. po złożeniu wniosku o udzielenie wypisów z licencji wspólnotowej, organ będzie każdorazowo weryfikował informacje o posiadanych przez przewoźnika drogowego wypisach z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

W sytuacji złożenia wniosku o wydanie wypisów z licencji wspólnotowej dla pojazdów, na które zostały już wydane wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, organ będzie wzywał wnioskodawcę do udokumentowania zdolności finansowej dla takiej liczby pojazdów, która odpowiada sumie faktycznie posiadanych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wnioskowanym wypisom z licencji wspólnotowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową:
– przewóz rzeczy: licencje.rzeczy.btm@gitd.gov.pl
– przewóz osób: licencje.osoby.btm@gitd.gov.pl

Ulotka przygotowana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (plik PDF, rozmiar 4,96 MB)

(Wydział KREPTD Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego)

error: Nie kopiuj!!!