AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w morąskim szpitalu

Pacjent ma prawo do otrzymania swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej. Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub uprawnionego podmiotu, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzanych na koszt osoby o nią występującej.

W związku z tym istotne jest – dla dobra pacjenta – uregulowanie zasad gromadzenia i udostępniania tych danych. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej,
2) przez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

Za udostępnienie dokumentacji medycznej zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę.

Zgodnie z zapisami ustawy dokumentacja może być udostępniana w różny sposób:

odpis, czyli kopia lub przepisany teks oryginalnego dokumentu – potwierdzona zgodność z oryginałem;

wyciąg, czyli skrótowy tekst zawierający najważniejsze dane z większej całości lub jego część – potwierdzona zgodność z oryginałem;

kserokopia, czyli czysta kopia tekstu lub rysunku wykonana za pomocą kserokopiarki – bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Dokumentacja medyczna służy do wielu celów, m. in. do dalszego leczenia, pozyskiwania świadczeć finansowych itp. Składany dokument, aby był uznany za dokument prawny, wymaga formy oryginału lub uwierzytelnienia. W przypadku różnych dokumentów medycznych różna jest też forma ich udostępniania – zależy ona od dostępności do oryginałów. Jeżeli pacjent ma możliwość okazania się oryginałem przy składaniu dokumentu, wystarczy sama kopia, np. wypis z leczenia szpitalnego (jego właścicielem jest pacjent i zawsze może się okazać dokumentem oryginalnym), czy też książeczka zdrowia dziecka, potwierdzająca szczepienia.

Odrębną sprawą stanowi dokumentacja medyczna w postaci historii choroby poradni czy szpitala – tu właścicielem jest zakład opieki zdrowotnej. Pacjent ma prawo do własnej dokumentacji, która może być na jego wniosek udostępniona, ale aby stała się ona uwierzytelnionym dokumentem prawnym wymaga formy odpisu lub wyciągu, gdyż tylko taka forma jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. Pacjent lub uprawniony organ (z wyjątkiem sądu, prokuratury) nigdy nie może okazać się oryginałem historii choroby, lecz jedynie wyciągiem lub odpisem historii choroby, przygotowanym i opracowanym na jego wniosek.

Aby uzyskać dokumentację medyczną należy zgłosić się do działu Statystyki i Analityki Medycznej (budynek administracji) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.35 do 15.00. Dokumentacja udostępniona jest po uzyskaniu akceptacji Prezesa Szpitala i okazaniu dowodu tożsamości. Prosimy o składanie wniosków z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

DO POBRANIA

  1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
  2. Wniosek o wypożyczenie wyników badań

KONTAKT

Sekretariat 89 757 4231 wew. 343

(Szpital Miejski w Morągu)

error: Nie kopiuj!!!