AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zimą uprzątniecie m.in. śniegu z chodników wzdłuż nieruchomości po stronie właściciela

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg w Elblągu informuje, że w okresie zimowym, obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (chodnika) leży po stronie właściciela posesji. Nadzór w tym zakresie sprawuje Gmina.

Kwestie te precyzyjne reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888. 1648). Zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami stan prawny jest następujący: ,,Art. 5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez między innymi:  4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służące dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych…”.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!