AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Morąg 2020/2021

Informacja Burmistrza Morąga  dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Morąg w sezonie zimowym 2020/2021.

Drogi wojewódzkie

Zarządca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg w Elblągu.

Zgodnie z przesłaną przez ZDW w Olsztynie Rejon w Elblągu informacją zasady zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021 są takie same jak w ostatnim sezonie zimowym: Drogi wojewódzkie na terenie gminy Morąg będą utrzymywane według czterech standardów: II, III, IV i V.

– Standard II dotyczy dróg wojewódzkich w granicach Morąga o łącznej długości ok. 5 km tj. ulic: Pomorska, Krzywa, C. Skłodowskiej, Dąbrowskiego, 3 Maja, Żeromskiego, Jagiellończyka. W tym standardzie jezdnia powinna być : odśnieżona na całej szerokości oraz posypana na całej długości.

–  Standard III — obejmuje drogę wojewódzką nr 519 na odcinku Małdyty — Morąg (ok. 2 km w granicach gminy Morąg) oraz drogę wojewódzką nr 527 na odcinku Morąg — Łukta (ok. 9 km w granicach gminy Morąg). W tym standardzie jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości oraz posypana na: skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu powyżej 4 %, przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

–  Standard IV dotyczy drogi wojewódzkiej nr 528 na odcinku Miłakowo — Morąg (ok. 7 km w granicach gminy Morąg). W tym standardzie jezdnia powinna być : odśnieżona na całej szerokości, posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

–  Standard V dotyczy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk — Morąg (ok. 12 km w granicach gminy Morąg). W tym standardzie dopuszcza się w miejscach zasp odśnieżanie jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek. Natomiast jezdnia jest posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Od wszystkich wymienionych standardów dopuszczalne są odstępstwa, w zależności od standardu od 2 nawet do 24 godzin.

Informacje o sytuacji na drogach wojewódzkich będzie można uzyskać u Pana Krzysztofa Kozińczaka – Kierownika Obwodu Drogowego w Morągu, ul. Pomorska 21, tel. 757 39 00 oraz w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu pod numerami telefonu (55) 230 69 71 i (55) 230 69 74.

Drogi powiatowe

Zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Zgodnie z informacją telefoniczną uzyskaną w ZDP w Ostródzie w dniu 12.11.2020 r., drogi powiatowe w sezonie zimowym 2020/2021 będą utrzymywane według takich samych zasad i standardów jak w ubiegłym sezonie tj. według standardu V i kolejności 1,2,3 i 4 oraz standardu VII.

– Standard V oznacza, że przy minimalnym poziomie utrzymania jezdnia jest odśnieżona, po zjawiskach powodujących śliskość posypana w miejscach wyznaczonych decydujących o możliwościach ruchu takich jak: skrzyżowania z drogami, skrzyżowania z koleją, odcinki o pochyleniu pow. 4 %, przystanki autobusowe. W miejscach zasp dopuszcza się odśnieżanie co najmniej jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek. Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu od 8 do 24 godzin.

 -Standard VII oznacza, ze przy minimalnym poziomie utrzymania jezdnia jest nie odśnieżana i nie posypywana istnieje jedynie możliwość interwencyjnego odśnieżania na polecenie zarządcy drogi.

Kolejności utrzymania ulic powiatowych w granicach Morąga.

a/ standard V, kolejność 1 dotyczy ulic: Dworcowa, Jagiełły, Kolejowa, Kujawska, Leśna, 11 Listopada, Przemysłowa, Sienkiewicza, o łącznej długości 4,5 km .

b/ standard V, kolejność 2 dotyczy ulic: Al. Wojska Polskiego, Kwiatowa, Mickiewicza, Piłsudskiego, Pułaskiego, Warmińska, Wenecka, Wróblewskiego. Łączna długość tych dróg: 7,1 km.

c/ standard V, kolejność 3 dotyczy ulic: Herdera, Kajki, Kaszubska, Kościelna, Kościuszki, Ogrodowa, Szkolna, Szpitalna, Aleja Parkowa, Bema, Chodkiewicza, Mazowiecka, Krasińskiego, Osińskiego, Rataja, Reymonta, Samulewskiego, Sierakowskiego, Śląska, Zamkowa, Zawiszy. Łączna długość tych dróg: 5,3 km .

Kolejności utrzymania dróg powiatowych poza granicami Morąga.

a/ standard V, kolejność 1 dotyczy dróg: – Morąg Żabi Róg – Żabi Róg — Florczaki – Zawroty — Ruś – Szeląg Łączna długość tych dróg: 10,5 km.

b/ standard V, kolejność 2 dotyczy dróg: – Boguchwały – Zawroty – /od drogi Żabi Róg — Boguchwały/ ośr. Kretowiny – Wilnowo – Mostkowo – Morąg — Kudypy – Bramka — Tarda. Łączna długość tych dróg : 31,7 km.

c/ standard V, kolejność 3 dotyczy dróg: Morąg – Bogaczewo – Wenecja — Słonecznik – /droga Morąg — Bogaczewo/ – Maliniak – Morąg — Raj — Lubin – Godkowo — Strużyna — Niebrzydowo Wlk. – Sambród — Morąg – dr. pow.1211N — Królewo — dr. w oj. 527 – Markowo- Zbożne – Dobrocin — Wenecja . Łączna długość tych dróg 46,8 km.

d/ standard V, kolejność 4 dotyczy dróg: – Kudypy — Wola Kudypska – Wilamowo – Wenecja – Słonecznik — Prośno – Strużyna — Jurki – Lubin — Bożęcin – Kamionka — dr.pow. 1211N – Złotna — Borzymowo – droga powiat.1211 N – Dobrocinek – Niebrzydowo — Żabi Róg /droga 1180N/ – Żabi Róg — Gubity – Łączno — Jurki – Jurki — Gulbity – Dobrocinek — Kamionka – Strużyna — Warkałki. Łączna długość tych dróg 52,4 km.

e/ drogi nie objęte zimowym utrzymaniem tzw. standard VII — dotyczy odcinków dróg: – Jurki — Maliniak – Borzymowo — Jurki /za wyjątkiem części odc. po którym dowozi się dzieci. Łączna długość tych dróg 2,8 km.

Informacje o sytuacji na drogach powiatowych będzie można uzyskać u osoby pełniącej dyżur zimowy w Morągu tel. 757 23 51 lub u Kierownika Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu — Agnieszki Wiśniewskiej.

Drogi gminne

Zarządca: Burmistrz Morąga

–  Drogi gminne na terenie miasta — oczyszczane są przez cały rok, w tym utrzymywane w okresie zimowym, przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu. Wszystkie ulice gminne w mieście są objęte zimowym utrzymaniem tzn. są odśnieżane i posypywane mieszanką piasku i soli. Łączna długość tych ulic to ok. 10 km.

–  Drogi gminne poza granicami miasta.

Zasady utrzymania zimowego są określone w warunkach do przetargu i podporządkowane są przede wszystkim temu, aby dowóz dzieci do szkół po drogach gminnych odbywał się bez zakłóceń. Do odśnieżania będą wykorzystywane co najmniej dwie a razie potrzeby trzy jednostki sprzętowe spełniające wymogi specyfikacji przetargowej.

– w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi gminne, po których prowadzony jest dowóz dzieci do szkół. Są to następujące odcinki dróg:

– od drogi Jurki – Łączno – kolonia Jurki – 2 km – Jurki — kolonia – 1,5 km – Gulbity – kolonia —1,0 km – Łączno — Borzymowo – 4 km – Kamionka — Rolnowo – 1,5 km – Bramka — kolonia – 2,0 km. Długość tych dróg – 12,0 km.

– w następnej kolejności będą odśnieżane inne drogi gminne zgłaszane przez sołtysów poszczególnych sołectw.

W razie wystąpienia w dłuższym okresie bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych Burmistrz Morąga zastrzega sobie prawo do zlecania robót przy odśnieżaniu również innym wykonawcom.

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg gminnych są: Zenon Jankowski — Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego tel. 757 22 31 w. 30 oraz Bogdan Knyś — Inspektor ds. dróg, tel. 757 22 31 w. 17.

zimowe utrzymanie dróg w gminie Morąg

(UM Morąg/red.)

error: Nie kopiuj!!!