Warmia i Mazury

Zwalczanie szkodnictwa leśnego w 2020 roku – w liczbach

Co roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie przeprowadzana jest analiza zagrożeń z tytułu szkodnictwa leśnego, co pozwala na podejmowanie działań profilaktycznych.

Według posiadanych danych, na terenach i gruntach leśnych nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie, zarejestrowano w ubiegłym roku między innymi 3588 przypadków szkodnictwa leśnego, przeprowadzono łącznie 2225 kontroli ładunków przewożonego surowca drzewnego oraz zakładów przerobu drewna, 645 działań prewencyjnych, 17 działań edukacyjnych, 32 czynności wyjaśniających lub udzielonego wsparcia dla innych organów w przypadkach szkodnictwa ujawnionego poza Lasami Państwowymi, 40 przypadków wspierania innych służb porządku publicznego w przeprowadzonych przez nich akcjach. Ogólna wartość strat razem według funkcjonującego podziału na cztery grupy rodzajowe szkodnictwa, tj. w wyniku bezprawnego korzystania z lasu, kłusownictwa, kradzieży albo zniszczenia mienia nadleśnictwa i kradzieży drewna wyniosła prawie 100 000 zł.

Efekty pracy Strażników Leśnych i pracowników terenowych Służby Leśnej w poszczególnych nadleśnictwach były zróżnicowane i świadczyły o znacznym wzroście zarejestrowanych zdarzeń (nieuprawniony wjazd pojazdami silnikowymi do lasu – 97 % przypadków), na co składał się prewencyjny charakter pracy Straży Leśnej, pracowników terenowych Służby Leśnej, funkcjonowanie monitoringu wizyjnego (w minionym roku urządzenia monitoringu zarejestrowały 175 zdarzeń) oraz utrzymujący się stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 (miał wpływ na migrację ludzi, ich sposób wykonywania pracy, jak również sposób ich wypoczynku na terenie Lasów Państwowych). Zakładamy, że w 2021 roku będzie podobnie – będzie wzrost popełnianych wykroczeń, szczególnie związanych z nieuprawnionym wjazdem i parkowaniem pojazdów silnikowych.

Problemem, na który również zwracamy uwagę było niszczenie lub uszkadzanie obiektów i urządzeń turystycznych. W 2020 roku odnotowano 26 przypadków, a których straty stanowiły 20 % wszystkich szkód (wzrost o 30 % do roku poprzedniego). Jak już zaznaczaliśmy wcześniej ograniczenie związane z pandemią COVID-19 przełożyły się na szkody – przede wszystkim kradzież siatki grodzeniowej oraz aktami wandalizmu na obiektach nadleśnictw.

(RDLP w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!