Warmia i Mazury

Betlejemskie Światło Pokoju ruszyło w podróż po naszym województwie

W niedzielę 13 grudnia już po raz 30 harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego otrzymali od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku przekazanie odbyło się na przejściu granicznym na Łysej Polanie. Następnie Światło przekazane zostało reprezentacjom wszystkich województw i ruszyło w wielką podróż po Polsce. Na granicy polsko-słowackiej nie zabrakło przedstawicieli Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, którzy światło przywieźli do Olsztyna. 

Płomień zapalony w grocie przemierza za sprawą skautów z całego świata długą drogę,
by poprzez kraje i kontynenty dotrzeć m.in. do Polski. Od tego ognia zapalane są świece Caritas, które następnie trafiają do wielu środowisk, instytucji i domów, niosąc nadzieję
i w symboliczny sposób rozpalając w każdym człowieku chęć pomagania innym.

Betlejemskie Światło Pokoju jest w tym roku roznoszone pod hasłem „Światło służby”. Hasło ma być inspiracją dla wszystkich do niesienia bezinteresownej pomocy na co dzień oraz wezwaniem do wspólnej pracy, działania na rzecz lokalnej społeczności i jej otoczenia. Ten mały płomień przekazywany z rąk do rąk niesie także iskrę nadziei, która w dobie pandemii jest wyjątkowo potrzebna. W czasie, w którym świat wywrócił się do góry nogami, ten symbol dalej wędruje łącząc ludzi i społeczności.

W tym roku nasza sztafeta odwróci swoją kolejność, tym razem to władze Chorągwi Warmińsko- Mazurskiej ZHP rozpoczną przekazywanie światła na terenie naszego województwa. Odwiedzą oni wszystkie hufce na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, aby przekazać Betlejemskie Światło Pokoju. Natomiast za  sprawą hufców światło będzie rozprzestrzeniało się po całym regionie. Jednocześnie Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP wraz z Archidiecezją Warmińską umożliwi odebranie światła wszystkim mieszkańcom Olsztyna podczas uroczystej mszy świętej, która odbędzie się 20 grudnia b.r. o godz. 11:00 w Bazylice Kontrkatedralnej św. Jakuba.

Betlejemskie Światło Pokoju jest także zwieńczeniem działań podejmowanych przez społeczność ZHP przez cały rok. Gdy tylko wybuchła epidemia, harcerze i harcerki przyłączyli się do akcji wspierania służb medycznych w kraju – wspólnie uszyli ponad pół miliona maseczek, a także za pomocą drukarek 3D przygotowali ponad 15 tysięcy przyłbic. Na pomoc w czasie pandemii mogą liczyć także seniorzy – w trosce o ich zdrowie harcerze i harcerki robią dla nich zakupy, realizują recepty, płacą rachunki
czy też wyprowadzają na spacery psy. W wielu miastach w trakcie pandemii powstały specjalne infolinie, przez które seniorzy mogą zgłaszać, czego w danej chwili potrzebują̨. We wsparcie lokalnych społeczności zaangażowały się także poszczególne hufce
– działając na rzecz osób w kryzysie bezdomności, osób doświadczających przemocy domowej, czy też swoich kolegów i koleżanek – potrzebujących korepetycji, sprzętu niezbędnego do nauki, jak również wsparcia psychologicznego.

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, które od 1918 roku wspiera wychowywanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. ZHP dba o ich wszechstronny rozwój, rozwija ich i wychowuje na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Każdego dnia ponad 12 000 instruktorów – wolontariuszy pełni służbę. Pracuje, aby ZHP stawało się coraz prężniej działającą organizacją, która zmienia otaczający nas świat. Ponad 110 000 dzieci i młodzieży zrzeszonych w ZHP rozwija swoje umiejętności i zdobywa nową wiedzę, aby móc czerpać z nich w dorosłym życiu.
(hm. Dorota Limontas- rzeczniczka prasowa Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP)

error: Nie kopiuj!!!