Warmia i Mazury

Decyzja Wojewody ws. Szpitala w Ostródzie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski w dniu 28 lutego 2020 r. nałożył na podmiot leczniczy pn. Szpital w Ostródzie S.A. (ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda), obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 28 lutego 2020 r. w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Decyzja została podjęta w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i koniecznością zapewnienia miejsca do leczenia pacjentów zakażonych wirusem, w celu podjęcia skutecznych działań mających na celu udzielenie pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W związku z tym, podejmuje się decyzję o niekierowanie do szpitala w Ostródzie pacjentów, którzy mieliby trafić na oddział internistyczny oraz dziecięcy. Od chwili podpisania decyzji ograniczana będzie liczba pacjentów na w/w oddziałach.

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!