Warmia i Mazury

Efektywny i dynamiczny rozwój obszarów wiejskich

Zarząd województwa zaakceptował listę projektów, które otrzymają dofinansowanie i będą realizowane przez Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2020 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2020-2021.  

Głównym celem KSOW, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym jak i wspólnotowym, jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę informacji i rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie realizowanych programów i projektów.

Ważna jest ponadto poprawa wdrażania instrumentów rozwoju obszarów wiejskich oraz zapewnienie ich efektywnej oceny.

Na konkurs wpłynęło 31 wniosków. Ostatecznie 17 z nich otrzymało dofinansowanie, a 6 znalazło się na liście rezerwowej.

LISTA OPERACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!