AktualnościHALO MORĄG

Morąg ma nowego Dowódcę BLP WOT

Na terenie koszar w Morągu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 42 batalionu lekkiej piechoty. Nowym dowódcą morąskich terytorialsów został ppłk Maciej GÓRZNY.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk. Łukaszowi Buczkowskiemu. W swoim wystąpieniu ppłk Buczkowski podkreślił osiągnięcia batalionu podczas jego dowodzenia przez ppłk. Macieja Rypińskiego i jego zasługi dla zapewnienia wysokiego poziomu realizacji zadań oraz kreowania pozytywnego wizerunku 42 blp w oczach społeczeństwa. Dziękując zdającemu obowiązki za włożony wysiłek i zaangażowanie. Ppłk Maciej Rypiński z dniem 16.10.2023 został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Pan ppłk Łukasz Buczkowski przedstawił sylwetkę oraz przebieg dotychczasowej służby nowego dowódcy oraz wyraził przekonanie, że ppłk Maciej Górzny jest godnym kontynuatorem osiągnięć swoich poprzedników.

Ppłk Górzny związany jest z 4 Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej od stycznia 2018 r. Służbę rozpoczął na stanowisku dowódcy kompanii dowodzenia, a następnie jako zastępca dowódcy – szef sztabu w 45 olsztyńskim batalionie lekkiej piechoty. W 2021 r. objął stanowisko szefa sekcji operacyjnej 4 W-MBOT. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2023 r. został mianowany na stopień podpułkownika.

– Ten dzień na zawsze zapisze się w mojej pamięci, jako dzień podjęcia nowych wyzwań. Objęcie obowiązków dowódcy batalionu to zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Przyjmuję pod swoje dowództwo wspaniałych żołnierzy, dających każdego dnia świadectwo profesjonalizmu, batalion składający się z  ludzi doświadczonych,  pełnych zaangażowania i pasji. Zdaję sobie sprawę z wyzwań i zadań, jakie stoją przed nami i  jestem przekonany, że im sprostamy. Mając na uwadze fakt ,że jest to jeden z pierwszych sformowanych batalionów w naszej Brygadzie oraz dokonania poprzednich dowódców, wiem, że batalion jest doskonale zorganizowany i przygotowany do realizacji zadań. Wykorzystując ten potencjał zamierzam, z pełnym oddaniem  i profesjonalizmem zrobić wszystko, żeby ta wysoko ustawiona poprzeczka, została utrzymana na takim samym poziomie, a batalion osiągał jak najlepsze wyniki  wyszkolenia i zapewnił bezpieczeństwo dla regionu i lokalnej społeczności. Jednocześnie dziękuję Panu ppłk Rypińskiemu za przekazanie mi zgranego i silnego pododdziału oraz życzę dalszych sukcesów w karierze wojskowej oraz wytrwałości w realizacji kolejnych zadań w naszej Brygadzie. – powiedział ppłk Górzny podczas uroczystości.

Ppłk Maciej Górzny urodził się w 1983 roku w Olsztynie. Wykształcenie wojskowe zdobył w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (2009 r.). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 61 Pułku Rakietowym Obrony Powietrznej. W latach 2011-2017 służył w 35 Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej w Skwierzynie, jako zastępca dowódcy baterii – dowódca plutonu, dowódca baterii a następnie jako szef sekcji dowodzenia i łączności. W trakcie służby odbył wiele kursów doskonalących i kwalifikacyjnych. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Zarządzanie Kryzysowe (2019r.) i kurs dowódców batalionów na Akademii Sztuki Wojennej (2023r.)

W uroczystej zbiórce obok żołnierzy i pracowników 42 Morąskiego Batalionu Lekkiej Piechoty im. ppor. Stanisława Balla ps. „SOWA” uczestniczyli również dowódcy jednostek wojskowych, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji garnizonowych.

(ppor. Angelika Wieczorek, Specjalista do spraw komunikacji 42blp)

error: Nie kopiuj!!!