Warmia i Mazury

Nowoczesna kolej na Mazurach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją – dostosowanie do prędkości 160 km/h, ujętego w przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023.

Planowana inwestycja przebiega przez województwo warmińsko–mazurskie, 3 powiaty (kętrzyński, giżycki, ełcki) i 10 gmin (Korsze, Kętrzyn – gmina miejska i wiejska, Ryn, Giżycko – gmina miejska i wiejska, Wydminy, Stare Juchy i Ełk – gmina miejska i wiejska). Największe ośrodki miejskie, przez które przechodzi planowany do przebudowy odcinek linii to: Ełk, Giżycko, Kętrzyn oraz Korsze.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną na długości około 100 km prace pozwalające skrócić czas przejazdu, poprawić przepustowość linii oraz przywrócić odpowiedni stan obiektów inżynieryjnych. Obejmować one będą m.in. przebudowę nasypów i układu torowego, wymianę nawierzchni torowej, przebudowę/budowę peronów oraz przejazdów kolejowych. Na całym odcinku linii Ełk – Korsze zostanie zbudowana nowa sieć trakcyjna zasilana prądem stałym o napięciu 3 kV, umożliwiająca ruch pociągów z wykorzystaniem elektrycznych lokomotyw.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w wydanej decyzji nałożył na inwestora obowiązek spełnienia szeregu warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych. Ponadto zobligował do prowadzenia prac budowlanych pod nadzorem przyrodniczym oraz sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania akustycznego.

Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwi inwestorowi – PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie ubieganie się o pozwolenie na realizację, tej ważnej dla województwa warmińsko-mazurskiego, inwestycji.

(RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!