Warmia i Mazury

Nowy komendant KP PSP w Ostródzie

Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego z dniem 31 sierpnia 2023 roku pełniący funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie bryg. Łukasz Jasiński został odwołany ze stanowiska i przeniesiony z dniem 1 września do pełnienia służby na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie. Na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP powołał z dniem 1 września 2023 r. mł. bryg. Rafała Napiórkowskiego.

Piętnastomiesięczna służba Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie bryg. Łukasza Jasińskiego była czasem intensywnej pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w trakcie której m. in. pomyślnie rozpoczęto proces budowy nowej siedziby komendy wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą.

Na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP powołał z dniem 1 września 2023 r. mł. bryg. Rafała Napiórkowskiego, który służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 17 maja 2004 r. jako stażysta w Komendzie Powiatowej PSP w Ostródzie. Przez cały okres swojej służby związany był z komórkami organizacyjnymi ostródzkiej komendy, najpierw z jednostką ratowniczo-gaśniczą, a następnie z sekcją kontrolno-rozpoznawczą, wydziałem operacyjno-szkoleniowym, a od 1 października 2018 roku pełnił funkcję zastępcy komendanta powiatowego.

(KP PSP Ostróda/ fot. st. sekc. Michał Chachuła)

error: Nie kopiuj!!!