Warmia i Mazury

Pierwsze obrady Wojewódzkiej Rady Sportu

Ideą Wojewódzkiej Rady Sportu jest współpraca z instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami na rzecz kultury fizycznej w celu wypracowania form i metod rozwoju środowiska sportowego.

Pierwsze oficjalne posiedzenie nowej kadencji Wojewódzkiej Rady Sportu odbyło się 9 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyło 16 członków Rady – przedstawiciele klubów sportowych, sportowcy, działacze, samorządowcy oraz przedstawiciele mediów.

W trakcie wydarzenia zostały wręczone nominacje na członków Wojewódzkiej Rady Sportu. Wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza rady. Przewodniczącą Rady została Jolanta Piotrowska (członek zarządu województwa), wiceprzewodniczącym Waldemar Buszan (członek Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe), natomiast sekretarzem Kamila Silwanowicz (pracownik Departamentu Sportu).

Do zadań Wojewódzkiej Rady Sportu należy między innymi opiniowanie projektu budżetu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie kultury fizycznej, jak również projektów zadań priorytetowych Programu Współpracy Samorządu Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kwot proponowanych w ramach określonych zadań.

Ponadto jej zadaniem jest współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, inicjatywami na rzecz kultury fizycznej w celu wypracowania form i metod rozwoju środowiska sportowego oraz doradztwo dotyczące realizacji nowych inicjatyw w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu w regionie.

Powołanie Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie służy wypracowaniu najlepszych rozwiązań umacniających pozycję sportu wśród zadań województwa oraz zwiększeniu wśród działaczy sportowych poczucia ich wpływu na rozwój sportu, jednocześnie przyczyniając się do przejrzystości podejmowanych działań. Takie forum sprzyja merytorycznym, twórczym i debatom o kierunkach rozwoju sportu w województwie.

Najbliższe posiedzenie odbędzie się na przełomie lutego i marca. Będzie dotyczyło m.in. tegorocznego konkursu dla samorządów gminnych „Małe granty na infrastrukturę sportową na 2020”.
Członkowie Wojewódzkiej Rady Sportu 2020:
1)    Jolanta Piotrowska – członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego;
2)    Krzysztof Mańkowski – burmistrz Miasta Szczytno;
3)    Andrzej Wiśniewski – zastępca burmistrza miasta Działdowo;
4)    Ryszard Cecot – dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
5)    Andrzej Grudziński – wiceprezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;
6)    Jerzy Litwiński – członek zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;
7)    Jerzy Mróz – członek zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;
8)    Wacław Wasiela – przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie;
9)    Marek Jaczun – sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie;
10)    Waldemar Buszan – członek Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe;
11)    Tomasz Jankowski – sekretarz Organizacji Środowiskowej AZS Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
12)    Michał Pereszczako – sędzia piłkarski i działacz Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie;
13)    Wojciech Krztoń – sędzia piłkarski i działacz Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie;
14)    Tomasz Szeremeta – dziennikarz TVP Olsztyn;
15)    Zbigniew Lubiejewski – siatkarz, mistrz olimpijski z Montrealu;
16)    Kamila Silwanowicz – starszy inspektor w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!