Warmia i Mazury

Podsumowanie wakacyjnych kontroli

Właściwy stan sanitarny panował na większości turnusów letniego wypoczynku na Warmii i Mazurach. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła 1269 kontroli na turnusach, których zarejestrowano w regionie prawie 2000. Odpoczywało na nich około 48 000 dzieci i młodzieży.

Kontrole miejsc wypoczynku letniego Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczęła jeszcze przed wakacjami i prowadziła je przez cały czas ich trwania. Dotyczyły zakresu higieny dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wyniki są bardzo zadowalające. Z 1949 turnusów zarejestrowanych w bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji i Nauki, Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała 1269, wykryła jeden wypoczynek dziki czyli funkcjonujący bez zgłoszenia do Kuratorium Oświaty w Olsztynie, wykazała uchybienia tylko w 26 miejscach. Nie został złożony żaden wniosek o unieruchomienie turnusu.

39 kontroli pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili wspólnie z policją, 6 z przedstawicielami straży pożarnej, 3 z inspektorami nadzoru budowlanego, 2 z nadleśnictwami, 1 z  przedstawicielem starostwa powiatowego, 1 z wizytatorem kuratorium oświaty. Dla uczestników letniego wypoczynku prowadzono także zajęcia edukacyjne na temat profilaktyki zdrowia i zasad bezpieczeństwa.

Systematycznie oceniana przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej była też jakość wody w kąpieliskach. W tegorocznym sezonie kąpielowym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zostały utworzone 44 kąpieliska oraz 44 miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. W 3 kąpieliskach podczas sezonu okresowo woda była nieprzydatna do kąpieli, tj.  ze względu na zakwit sinic w okresie 08.07-24.07.2023 r. nad jeziorem Ukiel na Kąpielisku nr 1 Plaża Miejska w Olsztynie oraz Kąpielisku nr 2 Plaża Miejska w Olsztynie; ponadto z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w okresie 01.07-07.07.2023 r. w Kąpielisku Domowym w Szczytnie. Natomiast w pozostałych kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli jakość wody odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzaniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

Oceny przydatności wody do kąpieli są zamieszane na portalu internetowym „Serwis Kąpieliskowy” pod adresem: sk.gis.gov.pl prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny.

(WSSE Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!