KULTURA I SZTUKAWarmia i Mazury

Ponad 4 mln euro na dostęp do kultury i sztuki

Trwa otwarty nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” współfinansowanego ze środków Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Głównym celem jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na realizację działań praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki – m.in. muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu.

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi: 4 174 070,30 euro (19 059 500,67 zł). Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość grantu wynosi 100 000 euro, a maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 euro.

Uprawnieni wnioskodawcy to m.in. publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, jak również organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy aktywni w obszarze kultury.

Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego partnera z państw-darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

Nabór wniosków projektowych potrwa do 14 lutego 2022 roku.

Wsparcie z Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ma na celu przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a państwami darczyńcami.

Więcej informacji o naborze wniosków znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- pełniącego rolę Krajowego Operatora Programu „Kultura” – https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/nabor-nr-3-ogloszenie.php

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!