Warmia i Mazury

Profilaktyka uzależnień behawioralnych

Samorząd województwa przedstawia podsumowanie ankiety związanej z realizacją działań gmin z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Ankieta stanowi uzupełnienie informacji przekazywanych do ROPS przez samorządy lokalne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Głównym celem ankiety było uzyskanie wiedzy na temat działań podejmowanych w gminach naszego województwa w zakresie uzależnień behawioralnych, a wyniki posłużą do znalezienia rozwiązań i ewentualnego przygotowania się do pomocy samorządom lokalnym w rozszerzaniu prowadzonych działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień o uzależnienia behawioralne.

Ankietę wypełniły 94 gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (81%), tj.  12 gmin miejskich, 30 miejsko-wiejskich oraz 52 gminy wiejskie.

Badanie było przeprowadzone w czerwcu 2023 roku.

WYNIKI BADAŃ

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!