Warmia i Mazury

Rozliczenie PIT za 2022 rok – 20 mln elektronicznych PITów

94%, czyli 20 mln deklaracji podatkowych za 2022 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 11,9 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,3 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. Dzięki spektakularnej obniżce podatków w tym roku do podatników trafiło ponad 27 mld zł zwrotu z PIT. Od przyszłego roku z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać także osoby prowadzące działalność gospodarczą. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,5 mld zł.

Podatnicy wybrali Twój e-PIT

„Podobnie jak w ubiegłych latach, także w tym roku podatnicy w zdecydowanej większości rozliczyli się elektronicznie a najpopularniejszym sposobem złożenia deklaracji była nasza usługa „Twój e-PIT” w e-Urzędzie Skarbowym. Podatnicy złożyli w ten sposób rekordowa liczbę ok. 11,9 mln zeznań”

– podkreśla wiceminister finansów zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Podatnicy złożyli elektronicznie około 20 mln deklaracji podatkowych za 2022 r. Najwięcej, około 11,9 mln zeznań, zostało rozliczonych w usłudze Twój e-PIT. Podatnicy zaakceptowali ponad 7,3 mln deklaracji w usłudze. Kolejne 4,6 mln deklaracji zostało zaakceptowanych automatycznie. Najwięcej deklaracji za pomocą Twój e-PIT wpłynęło od podatników z województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Z usługi Twój e-PIT korzystały zarówno młode osoby, jak i seniorzy. Najmłodszy podatnik, który złożył w ten sposób deklarację miał 18 lat a najstarszy 108. Najstarszy podatnik, któremu system zaakceptował automatycznie zeznanie miał 112 lat.

Około 8 mln deklaracji wpłynęło za pomocą systemu e-Deklaracje. Z tego rozwiązania korzystali głównie przedsiębiorcy.

Tylko niespełna 7% (ok. 1,3 mln) deklaracji podatnicy złożyli w formie papierowej.

W sposób indywidualny rozliczyło się blisko 15,9 mln podatników, w tym 0,5 mln jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wspólnie z małżonkiem rozliczyło się ponad 4,1 mln podatników. Pozostałe złożone dokumenty to oświadczenia PIT-OP za 2022 r.

Rekordowe zwroty PIT

2023 rok jest rekordowy pod względem zwrotu podatku PIT. Podatnicy otrzymali już ponad 27 mld zł. To zwroty z ponad 15,7 mln deklaracji. Kolejne zwroty są sukcesywnie realizowane przez urzędy skarbowe.

W tym roku pieniądze wyjątkowo szybko trafiają na konta podatników, którzy rozliczyli się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej i skorzystali z usługi Twój e-PIT. Dzięki automatyzacji zwroty z większości zeznań złożonych za pomocą tej usługi trafiały na konta podatników średnio w ciągu kilkunastu dni, ale zdarzało się, że podatnik dostał zwrot nawet 1 dzień po złożeniu deklaracji. Generalnie, średni czas zwrotu PIT wynosi w tym roku 19 dni.

Dodatkowe zwroty – hipotetyczny podatek należny (HPN)

W tym roku podatnicy rozliczali swój PIT według aktualnie obowiązujących przepisów. W przypadku niektórych podatników okazało się, że bardziej korzystne były poprzednie regulacje. Żadna z tych osób nie straciła jednak na wprowadzonych zmianach podatkowych dzięki obliczanemu przez urzędy skarbowe hipotetycznemu podatkowi należnemu (HPN). Jeśli podatek hipotetyczny okazał się niższy niż podatek należny wykazany przez podatnika urząd skarbowy zwracał podatnikowi różnicę. Dodatkowy zwrot z HPN otrzymało 272 tys. podatników. Łączna kwota tych zwrotów wyniosła 136 mln zł.

Dopłaty podatku

Jak co roku, część podatników w wyniku rozliczenia PIT musi dopłacić podatek. Dzięki reformie podatkowej liczba osób, która musi zapłacić podatek w tym roku jest mniejsza i wynosi 1,8 mln. Dla porównania, w rozliczeniu za 2021 r. podatek dopłaciło aż 4,9 mln osób.

Od tego roku podatnicy mogą zapłacić podatek w e-Urzędzie Skarbowym, w tym w usłudze Twój e-PIT, przy użyciu systemu BLIK. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i przedsiębiorcy mogą zapłacić BLIKiem za roczne rozliczenie PIT (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36s, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39).

Wsparcie dla podatników podczas rozliczenia PIT

Jak co roku KAS wspierał podatników podczas rozliczenia PIT. Wszystkie niezbędne informacje na temat rozliczenia PIT mogli znaleźć na stronie podatki.gov.pl.

Podobnie jak w ubiegłych latach wsparcie dla rozliczających się podatników zapewniła Krajowa Informacja Skarbowa (KIS). Eksperci KIS udzielali informacji na specjalnie uruchomionej infolinii. Podatnicy mogli też uzyskać informacje od KIS drogą mailową i za pośrednictwem czatu.

W okresie od stycznia do maja pracownicy KIS udzielili odpowiedzi na około 446 tys. zapytań telefonicznych, 28,3 tys. zapytań mailowych i przeprowadzili 23,7 tys. rozmów na czacie. Robili to również podczas dodatkowych dyżurów, np. w sobotę 22 kwietnia.

Dodatkowo, jak co roku podatnicy mogli wysyłać swoje zapytania na skrzynkę mailową: infoepit@mf.gov.pl – do 2 maja br. wysłali 25 368 zapytań, na które eksperci udzielali na bieżąco odpowiedzi.

Rośnie satysfakcja podatników podczas wizyt w urzędach skarbowych, co pokazują badania prowadzone przez KAS. Satysfakcja klientów urzędów podczas tegorocznej akcji rozliczeń PIT wynosiła 87,3 proc., poziom satysfakcji podatników składających PIT wyniósł ponad 86 proc.

Twój e-PIT rozliczy przedsiębiorców

Od 15 lutego 2024 r. w usłudze Twój e-PIT w ramach rozliczeń za 2023 rok będą udostępnione wstępnie przygotowane rozliczenia dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Będą one wymagały uzupełnienia w części dotyczącej danych, które nie są dostępne w systemach KAS.

Kolejne usługi w ramach e-Urzędu skarbowego (e-US)

Ministerstwo Finansów wdrożyło 5 czerwca br. drugi etap Historii deklaracji. Podatnicy mają już dostęp do kolejnych deklaracji w podatku PIT (złożonych przez płatników) i VAT. Usługa zaprezentuje złożone PIT-4R i PIT-8AR oraz deklaracji VAT z możliwością ich pobrania. Udostępniona zostanie również informacja o złożonej części deklaracyjnej pliku JPK_VAT.

Planowane jest także uruchomienie „Konta organizacji” w e-US – organizacje zyskają możliwość korzystania z usług oferowanych do tej pory w e-Urzędzie Skarbowym wyłącznie osobom fizycznym. Do konta organizacji będą miały dostęp osoby upoważnione, tzw. Użytkownicy Konta Organizacji (UKO), którzy będą korzystać z usług w kontekście organizacji.

Kolejna planowaną usługą są „Salda i rozliczenia” – informacje o saldach i szczegółach rozliczeń w podatkach PIT, CIT, VAT, PCC, SD i KP. Użytkownik konta e-US z będzie mógł zweryfikować stan swoich rozliczeń oraz rozliczeń swojej organizacji.

Resort finansów planuje też dalsze poszerzenie rodzajów podatków, które będą mogły być opłacone przy pomocy BLIK o DSF-1 oraz o zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym dla ryczałtu) i płatników: PIT-4R, PIT-8AR.

1,5% podatku dla OPP – więcej środków dla organizacji pożytku publicznego

Dzięki możliwości przekazania na rzecz OPP 1,5% podatku organizacje mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,5 mld zł. Tak wynika z kwot zadeklarowanych przez podatników.

Szacunkowe dane pokazują, że zmniejszyła się liczba deklaracji, w których podatnicy zadeklarowali zwrot dla OPP. Wynika to m. in. z tego, że dzięki obniżce podatków część osób w ogóle nie płaci podatku, wiec nie przekazuje też 1,5% dla OPP. Pomimo to, dzięki zwiększeniu kwoty do 1,5% podatku, OPP otrzymają w tym roku więcej środków niż w ubiegłym roku.

Zadeklarowane przez podatników kwoty wymagają weryfikacji przez urzędy skarbowe. Warunkiem przekazania środków organizacjom jest dotrzymanie przez podatników i OPP wszystkich warunków ustawowych (podatnik musi zapłacić podatek należy, OPP figurować na liście uprawnionych organizacji i zgłosić aktualny rachunek bankowy do urzędu skarbowego).

Prezentacja – Rozliczenie PIT za 2022 r.pdf ( 814 KB )

(KAS Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!