Warmia i Mazury

Spotkanie poświęcone wilkom

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie zorganizowała spotkanie poświęcone zagadnieniom dotyczącym populacji wilka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W szkoleniu prowadzonym w trybie on-line omówione zostały elementy biologii i behawioru wilka. Przedstawiono także informacje dotyczące prawnej ochrony wilka i wybrane przepisy związane z wydawaniem zezwoleń derogacyjnych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zaprezentowano także procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych na linii człowiek – wilk i zadania gmin w tym zakresie. Część spotkania została poświęcona odszkodowaniom wypłacanym za szkody wyrządzane przez wilki oraz współdziałaniu pomiędzy osobami poszkodowanymi a RDOŚ w Olsztynie w zakresie zabezpieczania przed szkodami.

W spotkaniu on-line wzięło udział 60 przedstawicieli urzędów miast i gmin oraz izb rolniczych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Poniżej zamieszczamy prezentację omówioną podczas spotkania.

Spotkanie dotyczące przypadków pojawiania się wilkow w sąsiedztwie siedzib ludzkich – 15.12.2021 r.

(RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!