Światowy Dzień Chorych na Alzheimera

Jak co roku, 21 września, obchodzimy Światowy Dzień Chorych na Alzheimera. Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, która nieodwracalnie niszczy jego komórki nerwowe. Rozwija się przeważnie po 65. roku życia. Przebieg choroby różni się u każdej osoby. Początkowo występują niewielkie zaniki pamięci i wahania nastroju, a zdolność uczenia się i reagowania maleje.

Pojawiają się również trudności w mowie. W dalszym przebiegu choroby osoby nią dotknięte stają się coraz bardziej zależne od wsparcia innych podczas wykonywania codziennych czynności. Ten etap charakteryzuje się głębokim zaburzeniem pamięci, nagłymi zmianami nastroju, wzrostem agresji i możliwością pojawienia się depresji. W późnym stadium otępienia pacjenci są całkowicie zależni od opieki innych osób. Ta faza jest bardzo trudna dla członków rodziny, ponieważ nie są już przez chorych rozpoznawani.

Przyczyny otępienia w chorobie Alzheimera nie są do końca znane, aczkolwiek z badań można wywnioskować, że zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, aktywność umysłowa i uczestnictwo w życiu społecznym zmniejszają ryzyko wystąpienia demencji w starszym wieku.

(WSZ Elbląg)