Warmia i Mazury

Umowa Partnerska – ruszyły konsultacje

Rozpoczęły się  konsultacje w sprawie Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021–2027.

Umowa Partnerstwa określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli 72,2 miliarda euro, oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Programy krajowe będą tematycznie zbliżone do tych realizowanych obecnie. Oznacza to, że pieniądze z polityki spójności zainwestujemy między innymi w rozwój infrastruktury i ochronę środowiska, powiększanie kapitału ludzkiego, budowanie kompetencji cyfrowych czy wsparcie makroregionu Polski Wschodniej.

Jest już znany podział środków na poszczególne programy krajowe:
•    Infrastruktura i Środowisko – 25,1 mld euro (między innymi największe inwestycje infrastrukturalne, drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska)
•    Inteligentny Rozwój – 8 mld euro (między innymi innowacje, współpraca nauki i biznesu)
•    Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,3 mld euro (między innymi nauka, edukacja, żłobki, sprawy społeczne)
•    Polska Cyfrowa – 2 mld euro (między innymi cyfryzacja, sieci szerokopasmowe)
•    Polska Wschodnia – 2,5 mld euro (specjalna pula wsparcia dla województw Polski Wschodniej)
•    Pomoc Techniczna – 0,5 mld euro (wsparcie dla instytucji wdrażających fundusze UE)
•    Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro (pomoc w transfor-macji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego)
•    Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro
•    Program Ryby – 0,5 mld euro
•    programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro.

Nazwy programów krajowych nie są jeszcze ustalone. Programy będą miały podobny zakres tematyczny do tych, które znamy z perspektywy 2014-2020, dlatego w powyższym zestawieniu użyto nazw dotychczasowych programów.

Podzielone zostały także fundusze na programy regionalne:
•    dolnośląskie – 870 mln euro
•    kujawsko-pomorskie – 1,475 mld euro
•    lubelskie – 1,768 mld euro
•    lubuskie – 736 mln euro
•    łódzkie – 1,631 mld euro
•    małopolskie – 1,541 mld euro
•    mazowieckie – 1,67 mld euro
•    opolskie – 763 mln euro
•    podkarpackie – 1,661 mld euro
•    podlaskie – 992 mln euro
•    pomorskie – 1,129 mld euro
•    śląskie – 2,365 mld euro
•    świętokrzyskie – 1,106 mld euro
•    warmińsko-mazurskie – 1,228 mld euro
•    wielkopolskie – 1,070 mld euro
•    zachodniopomorskie – 1,311 mld euro.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Będzie on konsultowany we wszystkich województwach. Spotkanie w województwie warmińsko-mazurskim zaplanowano na 5 lutego 2021 roku.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWIE

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!