AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Uroczystości pogrzebowe Śp. mł. kpt. Pawła Świata

12 stycznia 2024 roku w Morągu zgodnie z ceremoniałem pożarniczym pożegnano mł. kpt. Pawła Świata wieloletniego funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się w domu pogrzebowym „Chaber” w Morągu. Następnie kondukt żałobny przemieścił się pod siedzibę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu, gdzie zmiana służbowa dźwiękiem syreny oraz sygnałów alarmowych pożegnała się z Śp. mł. kpt. Pawłem Światem. Z JRG Morąg kondukt żałobny udał się na cmentarz w Durach, gdzie rodzina, licznie zebrani funkcjonariusze oraz druhowie OSP po raz ostatni pożegnali zmarłego. W imieniu wszystkich funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie, notę biograficzną mł. kpt. Pawła Świata odczytał mł. bryg. Marcin Wiśniewski, który poniższymi słowami pożegnał naszego współpracownika i przyjaciela.

„Pogrążona w smutku Rodzino! Funkcjonariusze PSP, Druhowie Strażacy!

Każda naturalna granica życia i śmierci powinna być bliska nam wszystkim, ale jej przekroczenie jest zawsze zbyt szybkie. Również ta śmierć jest dla Nas wielkim zaskoczeniem.

Wszyscy z głębokim żalem, smutkiem i bólem serca przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu na wieczny spoczynek naszego kolegi mł. kpt. Pawła Świata

mł. kpt. Paweł Świat służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie rozpoczął 19 grudnia 2005 roku. Z wykształcenia ekonomista po Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie z tytułem licencjata,  w straży pożarnej zajmował stanowiska od stażysty poprzez ratownika-kierowcę, starszego ratownika-kierowcę, operatora sprzętu, dowódcę zastępu, dowódcę sekcji aż po ostatni awans na stanowisko – dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Morągu.

Paweł w 2016 roku ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu, otrzymując stopień młodszego aspiranta oraz tytuł technika pożarnictwa, a 1 grudnia 2022 roku ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. 4 maja 2023 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał mu stopień młodszego kapitana.

Za swoje niekwestionowane zasługi był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany:

w roku 2008 „ Krzyżem Zasługi za Dzielność”

w roku 2010 Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

w roku 2015 Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

w roku 2022 Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

oraz nagrodami komendanta wojewódzkiego i powiatowego.

Przez wiele lat reprezentował ostródzką komendę jako członek Warmińsko-Mazurskiej Kompanii Honorowej w uroczystościach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

W działaniach ratowniczych wyróżniał się ofiarnością i zaangażowaniem, w realizacji działań bojowych przez co niejednokrotnie przyczynił się do uratowania zagrożonego zdrowia i życia ludzi oraz mienia o dużych wartościach. Odkładając na drugi plan Rodzinę i obowiązki domowe, narażając własne zdrowie aktywnie uczestniczył w gaszeniu pożarów i ratowaniu ludzkiego życia. Pamiętamy Go jako człowieka pogodnego i wrażliwego, chętnego do udzielania pomocy potrzebującym. Nasze codzienne kontakty sprawiały, że odbieraliśmy Cię jak naszego starszego kolegę i przyjaciela, który umiejętnie przekazywał swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie naszej służby młodszym kolegom.

Nie sposób dziś w tak smutnym dla nas dniu oddać pełnej działalności z okresu 18- letniej, szlachetnej, bezinteresownej, strażackiej służby. Nieubłagana śmierć wyrwała z naszych szeregów Człowieka sumiennego, uczynnego, solidnego i zdyscyplinowanego, który tej działalności poświęcił wiele energii i pracy, nie szczędził swojego zdrowia, wolnego czasu, realizując z ogromnym zaangażowaniem zadania ratownicze mające na celu pomoc drugiemu człowiekowi w zagrożeniu życia.

Obecność tu, Nas wszystkich, jest Naszym hołdem i podziękowaniem, oddaniem honoru Człowiekowi, który tak wiele poświęcił społeczeństwu, godząc to umiejętnie z oddaniem dla Rodziny i życiem prywatnym. Był zawsze i wszędzie, zawsze miał czas, zawsze chętnie pomagał innym.

Pawle, życzeniem Twoim było, aby Twój pogrzeb był z asystą strażacką – I oto jesteśmy wszyscy. Jako strój na ostatnią drogę – wybrałeś mundur strażacki. To wielki gest ale i też honor dla Straży Pożarnej. Chylimy głowy i dziękujemy za ten wymowny gest. Do końca pozostałeś wierny tradycji strażackiej – „ Bogu na Chwałę – Ludziom na Pożytek”

W imieniu wszystkich Nas tu zgromadzonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej:

– województwa warmińsko-mazurskiego,

– ostródzkiej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych,

– druhów strażaków zaprzyjaźnionych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

oraz wszystkich tych, którzy zechcieli przybyć na ostatnie pożegnanie, składamy na ręce pogrążonej
w smutku Rodziny, wyrazy współczucia i żalu.

Żegnamy Cię kapitanie Pawle i dziękujemy za ofiarowaną część Twojego życia, którą oddałeś straży. Pozostaniesz nie tylko na kartach historii Państwowej Straży Pożarnej, ale przede wszystkim w naszych sercach. Tacy ludzie jak Ty nie odchodzą. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci: pogodny, spokojny, rozdający wokół siebie radość i pogodę ducha, życzliwy dla wszystkich.

Dzisiaj przyszliśmy, by swoją obecnością podziękować Ci za trudy i wysiłki w służbie pożarniczej, a to jak żyłeś i jak byłeś ceniony, obrazują dziś tak licznie zgromadzeni w Twojej ostatniej drodze.

Cześć Jego Pamięci !”

mł. kpt. Paweł Świat został pośmiertnie odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczenie na ręce wdowy po zmarłym przekazał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Ostrowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego PSP w Ostródzie druh Ryszard Harasim.

W uroczystości pogrzebowej udział brali: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Ostrowski, Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie mł. bryg. Rafał Napiórkowski wraz ze swoim zastępcą st. kpt. Łukaszem Zaniewskim, Komendanci Miejscy oraz Powiatowi PSP z naszego województwa, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Harasim, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni KP PSP w Ostródzie, funkcjonariusze z pozostałych komend województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto w wydarzeniu uczestniczyły poczty sztandarowe: Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, poczet sztandarowy Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie, poczet sztandarowy OSP w Morągu oraz Warmińsko-Mazurska Kompania Honorowa PSP.

(mł. bryg. Marcin Wiśniewski/ fot. : mł. ogn. Michał Chachuła)

W imieniu swoim i dzieci pragnę podziękować Wszystkim a w szczególności drugiej Rodzinie,którą była Straż,za wsparcie,słowa otuchy, organizację pogrzebu i tak liczne przybycie na ostatnią drogę Pawła. Wiele to dla Nas znaczy i żadne słowa tego nie oddają więc powiem tylko DZIEKUJĘ za Wszystko i wiem ,że mogę na Was liczyć. Aśka Świat z dziećmi.

error: Nie kopiuj!!!