HALO MORĄG

Dostępniejsza kolej na stacji Pasłęk

Dla podróżnych lepszy dostęp do pociągów i możliwość zyskania nowych połączeń – to efekty planowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycji na stacji Pasłęk. Dwukrawędziowy peron zostanie przebudowany i przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Przystankowego 2020-2025.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na stacji w Pasłęku, na linii Olsztyn – Bogaczewo (nr 220).

Pasłęk to ważna stacja na trasie z Olsztyna do Elbląga i Trójmiasta. W efekcie inwestycji zwiększy się komfort obsługi pasażerów. Podróżni skorzystają z nowego wyższego peronu, wyposażonego w antypoślizgową nawierzchnię. Będą nowe wiaty i ławki. Lepszą obsługę zapewni montaż nagłośnienia, nowe oznakowanie i gabloty informacyjne z rozkładem jazdy. Z myślą o potrzebach osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zamontowane zostaną ścieżki dotykowe i pochylnia. Przewidziano stojaki rowerowe dla cyklistów.

Program Przystankowy odpowiada na potrzeby mieszkańców regionów i dodatkowo zwiększy dostępność komunikacyjną kolei. W zależności od potrzeb, tak jak w Pasłęku przebudujemy perony lub wybudujemy nowe przystanki. Pasażerowie będą wsiadać do pociągów bezpieczniej i wygodniej – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Szacunkowa wartość prac na stacji Pasłęk to 4 mln zł netto. Wybrany w przetargu wykonawca opracuje dokumentację projektową i wykona roboty, planowane na lata 2021-2022.

Program budowy 200 przystanków kolejowych

Ogłoszony 7 maja br. Program Przystankowy 2020-2025 zawiera propozycję 200 inwestycji. To budowa 104 przystanków nowych i w nowej lokalizacji, 45 przystanków odbudowywanych/ modernizowanych. W 51 lokalizacjach będą wydłużane lub przebudowywane perony.

Przedstawiona lista, to propozycje inwestycji, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Warunkiem inwestycji będzie deklaracja regionalnego organizatora przewozów o korzystaniu z przystanków.

Program Przystankowy 2020-2025 realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Program jest komplementarny z Krajowym Programem Kolejowym oraz Programem Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku.

Proponowane do realizacji lokalizacje są na stronie Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-200-przystankow-kolejowych

Program Przystankowy w woj. warmińsko – mazurskim

W województwie warmińsko-mazurskim projekt przystankowy obejmuje 6 przystanków. W planach jest m.in. budowa peronów w Nikielkowie, Łankiejmach, Kolnie i Wietrzychowie. Realizacja inwestycji zwiększy dostępność mieszkańców do kolei i pozwoli na wygodne codzienne podróże pociągami do pracy czy szkoły.

(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

error: Nie kopiuj!!!