Warmia i Mazury

Nabór wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski wraz załącznikami należy składać w systemie wniosków w terminie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 4 250 000 zł, w tym:

NFOŚiGW- 4 150 000 zł

WFOŚiGW – 100 000 zł

Beneficjentami konkursu są podmioty ujęte na liście zaakceptowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Klimatu w ramach podpisanego porozumienia  z 30.10.2015 r.

Załączniki do wniosków są do pobrania ze strony internetowej: www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce: środki krajowe/portal Beneficjenta/wzory dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce środki krajowe/portal beneficjenta/ ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz u koordynatora projektu z ramienia WFOŚiGW w Olsztynie Agnieszki Wojciukiewicz nr tel. 89 522 02 76

(WFOŚiGW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!