AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Na placu przed Starostwem Powiatowym w Ostródzie zorganizowany został uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięli strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ostródzkiego, ich rodziny, przyjaciele, a także emeryci i sympatycy pożarnictwa oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomaszowi Ostrowskiemu przez dowódcę uroczystości. Następnie na maszt została wciągnięta flaga państwowa i odegrany został „Mazurek Dąbrowskiego”. Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie bryg. Łukasz Jasiński, który powitał przybyłych gości i zreferował działalność ostródzkich strażaków w ciągu minionego roku.

Dzień Strażaka to znakomita okazja do wręczenia odznaczeń funkcjonariuszom i druhom, którzy wyróżniają się w codziennej służbie. Podczas uroczystego apelu wręczono zatem odznaczenia, medale, wyróżnienia oraz awanse w stopniach i stanowiskach służbowych. Część z nich ostródzcy strażacy odebrali już 4 maja podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie oraz 9 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Olecku. Pozostałe zostaną wręczone 17 maja podczas Obchodów Dnia Strażaka w Elblągu połączonych z otwarciem tamtejszej nowo wybudowanej strażnicy.

Odznaczenia, które otrzymali ostródzcy funkcjonariusze i druhowie:

Odznaka Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”

– dh Ryszard Harasim

Srebrny Medal za długoletnią służbę:

– st. asp. Marcin Kucharek

– st. ogn. Mariusz Nycz

Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

– st. kpt. Damian Górski

– st. asp. Arkadiusz Stępka

– asp. Marek Bartoszewicz

„Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa”

– dh Przemysław Wierciński

„Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa”

– st. kpt. Łukasz Zaniewski

– dh Andrzej Wiczkowski

– dh Przemysław Kander

– dh Radosław Barczykowski

– dh Grzegorz Kastrau

– dh Piotr Konopka

Nagroda Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:

– bryg. Łukasz Jasiński

– mł. bryg. Rafał Napiórkowski

– mł. bryg. Katarzyna Wiśniewska

– asp. sztab. Mieczysław Świdczuk

– asp. Marek Waszkiewicz

– ogn. Łukasz Kornatowicz

Awans na wyższy stopień służbowy:

– na stopień starszego brygadiera: bryg. Adam Zaręba

– na stopień brygadiera: mł. bryg. Łukasz Jasiński oraz mł. bryg. Katarzyna Kazimierczyk

– na stopień młodszego brygadiera: st. kpt. Rafał Napiórkowski

– na stopień młodszego kapitana: asp. Paweł Świat

– na stopień aspiranta: mł. asp. Marek Bartoszewicz, mł. asp. Piotr Lisek, mł. asp. Wiktor Marchlewicz

– na stopień starszego ogniomistrza: ogn. Arkadiusz Blajda, ogn. Zbigniew Czyżyk, ogn. Arkadiusz Domeradzki, ogn. Piotr Kłuba, ogn. Maciej Kowalczyk, ogn. Jarosław Stefaniak

– na stopień ogniomistrza: mł. ogn. Szymon Dreszler, mł. ogn. Szymon Łabudziński

– na stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Damian Lorkowski

– na stopień starszego sekcyjnego: sekc. Michał Chachuła

– na stopień starszego strażaka: str. Patryk Bobrowicz i str. Szymon Wiszniewski.

Awans na wyższe stanowisko służbowe:

– zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej: st. kpt. Damian Górski

– dowódca zmiany: kpt. Damian Koch

– zastępca dowódcy zmiany: st. asp. Marcin Kucharek

– dowódca sekcji: asp. Marek Bartoszewicz, asp. Wiktor Marchlewicz

– starszy dyżurny stanowiska kierowania: mł. asp. Radosław Marchlewicz

– dowódca zastępu: st. ogn. Szymon Skalny

– starszy operator sprzętu: st. ogn. Krzysztof Kucharek

– młodszy operator sprzętu: st. ogn. Zbigniew Czyżyk.

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym!

Po wręczeniu odznaczeń i awansów głos zabrali zaproszeni goście. Po okolicznościowych przemówieniach odprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie i złożony został meldunek o zakończeniu uroczystości.

(KP PSP Ostróda/ fot. st. str. Wojciech Rosiński)

error: Nie kopiuj!!!